Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły na rok szk. 2017/18 

Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły pdf

Statut Szkoły zawiera między innymi: cele i zadania Szkoły, prawa i obowiązki pracowników i uczniów, Wewnątrzszkolny System Oceniania, przepisy regulujące pracę Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego pdf

Podstawowe przepisy i regulaminy dotyczące organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych  pdf

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją pdf

Wewnątrzszkolne procedury przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu pdf

Kontrakt "Rodzice w Szkole" pdf

PSO - Przedmiotowe Systemy Oceniania, czyli zasady, jakie obowiązują przy ocenianiu uczniów, kryteria oceniania na poszczególne stopnie i inne:

 • Język Angielski 4-6 pdf
 • Język Angielski 1-3 pdf
 • Język niemiecki - język mniejszości pdf
 • Język Polski 4 - 7 pdf
 • Matematyka 4 - 6 pdf
 • Historia 4 - 6 pdf
 • Technika 4 - 6 pdf
 • Informatyka 4 - 7 pdf
 • Edukacja wczesnoszkolna pdf
 • Muzyka pdf
 • Plastyka pdf
 • Religia 4-7 pdf
 • Etyka pdf
 • Przyroda  B. Szwach pdf  M. Broniszewska pdf

                      

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie - nasza Szkoła, jako jedna z nielicznych posiada ten certyfikat, realizuje zadania związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym pdf

 Druk przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy 1 w roku szkolnym pdf

bip

 

biblioteka

sport

swietlica

statuty

rodzice

nauczyciel

lekcje

Certyfikaty

bezpieczna szkola logo

lepsza szkola

szkola promujaca zdrowie

szkola bez przemocy

Go to Top