plan

Plan lekcji

Zapoznaj się z planem lekcji

czytaj więcej
nauczyciel

Nauczyciele

Terminy konsultacji nauczycieli

czytaj więcej

dokument

Dokumenty

Zapoznaj się z dokuemntami szkolnymi

czytaj więcej

Wsparcie materialne jest udzielane w formie refundacji wydatków mających na celu wyrównywanie szans w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci, ponoszonych na:

1) zajęcia dodatkowe, w tym: językowe, sportowe, artystyczne i inne;
2) gry, w tym gry edukacyjne;
3) półkolonie w okresie wakacji,
4) bilety wstępu dla dziecka i opiekunów, do instytucji nauki, kultury, sportu i rekreacji;
5) biurko, krzesło, tornister, plecak i inne artykuły szkolne;
6) literaturę i czasopisma dziecięce;
7) literaturę specjalistyczną dla rodziców dotyczącą problematyki wychowania
i rozwoju dziecka;
8) pomoce wspierające proces edukacyjny, w tym: atlasy, encyklopedie, instrumenty muzyczne, tablet, komputer, łyżwy, rower, piłka itp.
9) zajęcia i sprzęt wspomagający rozwój i edukację uczniów niepełnosprawnych.

Refundacji nie podlegają wydatki poniesione na: odzież dla uczniów, zabawki, noclegi na wczasach, kolonie, obozy wyjazdowe, xboxy, itp.

Refundacji podlegają wydatki poniesione w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

Refundacja poniesionych wydatków następuje na podstawie przedłożonych oryginałów faktur i rachunków wystawionych imiennie na rodzica – wnioskodawcę wniosku.

Rodzic, który złożył wniosek o wsparcie materialne ucznia jest zobowiązany do przedłożenia dowodów zakupów wraz z pismem przewodnim do Dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku.

Rodzice, którzy złożą dokumenty po terminie nie otrzymają refundacji wydatków. Refundacji nie będą również podlegały wydatki udokumentowane na paragonach fiskalnych oraz wydatki poniesione poza wskazanym terminem.

Zwrot poniesionych wydatków dokonywany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub w przypadku braku rachunku bankowego w formie gotówkowej.

Zwrot poniesionych wydatków zostanie dokonany jednorazowo do 30 listopada 2018 r.

pdfWniosek o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowychw Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych

 

Menu

 
 sport ikonka              
biblioteka ikonka
 
             
swietlica ikonka
 
             
dokument ikonka
 
             
rodzina ikonka

Sport

             

Biblioteka

             

Świetlica

                           

Rada Rodziców

 

Szukaj

bip

 

eDziennik

biblioteka

sport

swietlica

statuty

rodzice

nauczyciel

lekcje

Certyfikaty

bezpieczna szkola logo

lepsza szkola

szkola promujaca zdrowie

szkola bez przemocy

Kto nas odwiedza

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

 
Go to Top
Template by JoomlaShine