HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2019/2020

 • 10.09.2019 r. wybór Klasowej Rady Rodziców

 • 22.10.2019 r. zgodnie z planem wychowawców klas

 • 17.12.2019 r. proponowane oceny za I semestr

 • 04.02.2020 r. podsumowanie I semestru

 • 31.03.2020 lub 07.04.2020 r. zgodnie z planem wychowawców klas

 • 26.05.2020 r. lub 02.06.2020r. proponowane oceny roczne

 

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH

 • 29.08.2019r. Rada Programująca rok szkolny 2019/2020

 • 12.09.2019r. Zatwierdzenie planów pracy szkoły + nadzór pedagogiczny

 • 24.09.2019r. Rada Pedagogiczna z Pomocy Psychologicznej

 • 28.01.2020r. Rada Klasyfikacyjna

 • 25.02.2020r. Rada Plenarna

 • 03.03.2020r. lub 10.03.2020r. Szkolenie Rady Pedagogicznej

 • 03.2020r. Dzień Otwartych Drzwi

 • 16.06.2020r. Rada Klasyfikacyjna

 • 25.06.2020r. Rada Plenarna

 • Szkolenie R.P. wg harmonogramu zespołu ds. WDN

 • 26.06.2020r. zakończenie roku szkolnego